Privacyverklaring

Privacyverklaring website en cliëntgegevens

1. Privacyverklaring website

Ik respecteer de privacy van bezoekers van de website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van mijn klantenbestand.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website.

Ik probeer deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Social media (zoals Facebook en Twitter)

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door bijvoorbeeld Facebook of Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven kan ik sturen om geïnteresseerden te informeren over nieuws op het gebied van mijn diensten en aanverwante zaken. Een nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Ik maak bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan ik onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

2. Privacyverklaring cliëntgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend Care for Women specialist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als jouw behandelend Care for Women specialist heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Jouw gegevens zijn dan naar u niet herleidbaar en versleuteld
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, Care for Women of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • Jouw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling
  • De kosten van het consult

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met mijn bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door mij verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt je mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Care for Women Oegstgeest
Trudie van Nieuwenhuizen
Terweeweg 136
2341 CW Oegstgeest

Aanpassen privacy statement

Ik behoud mij het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Trudie van Nieuwenhuizen, Oegstgeest, 24 mei 2018