Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op www.careforwomen-trudievannieuwenhuizen.nl. Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Bij tegenstrijdigheid prevaleert het geen wordt gezegd op de website.

Gebruik van de websites: de informatie is uitsluitend algemeen bedoeld. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks de zorgvuldigheid kan een bron soms niet betrouwbaar zijn. Care for Women Trudie van Nieuwenhuizen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Care for Women Trudie van Nieuwenhuizen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten: wanneer Care for Women Trudie van Nieuwenhuizen links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet direct een aanbeveling. Care for Women Trudie van Nieuwenhuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar www. careforwomen-nicoleelshof.nl. Het gebruik van deze links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Care for Women Trudie van Nieuwenhuizen niet nader beoordeeld.

Informatie gebruiken: Care for Women Trudie van Nieuwenhuizen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de zelf geschreven en ontwikkelde content van de websites. Het is toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen onder voorwaarden dan de bron (Care for Women Trudie van Nieuwenhuizen) genoemd wordt.

Wijzigingen: Care for Women Trudie van Nieuwenhuizen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht: Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Meer informatie? Mail naar t.vannieuwenhuizen@careforwomen.nl.